PRC13

550.000 

Những kiểu gọng kính nhựa dẻo, nhẹ hiện được các chị săn lùng mạnh mẽ. Tự tin với màu sách trẻ chung và dịu khi dùng kính, cảm giác trên tai nhẹ hơn so với các dòng kim loại.

0902 815 245