TITAN RF 18K

7.550.000 

Dòng kính mát Titan RF cận gọng Titan bao phủ bởi lớp vàng, sử dụng trong tất cả các trường hợp: như cận, loạn, viễn, đa tròng, hay ngồi máy tính, đi ngoài đường.

0902 815 245