Mắt kính Titan thực hiện nghiêm chỉnh chính sách bảo mật thông tin khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi, sự an toàn, riêng tư của khách hàng trong mọi trường hợp, mọi tình huống. Hãy đọc những thông tin quan trọng từ những câu hỏi được đặt phía dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách này.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. 

Dữ liệu cá nhân mà Công ty TNHH BUTITAN có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 1. Họ tên;
 2. Địa chỉ email;
 3. Ngày sinh;
 4. Địa chỉ thanh toán;
 5. Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
 6. Số điện thoại;
 7. Giới tính;
 8. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.
 9. Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.
 10. Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Công ty TNHH BUTITAN sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích:

 1. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch; đăng ký email của bạn với chúng tôi.
 2. Để quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 3. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 4. Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi
 5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 6. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 7. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các khiếu nại của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (Hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
 8. Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email nhằm mục đích quản trị quan hệ của bạn với chúng tôi.
 9. Để gửi thông báo tới bạn qua trình duyệt hoặc qua ứng dụng Công ty TNHH BUTITAN trên điện thoại;
 10. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (Bao gồm, nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
 11. Vì mục đích tiếp thị, gửi cho bạn qua email, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký email. 
 12. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi.

3. Chính sách bảo mật 

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Các thông đăng ký mua hàng của bạn sẽ được bảo mật bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại kinhcansg@gmail.com.

4. Mắt kính Titan có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Mắt kính Titan cam kết không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

5. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Gửi email tới: kinhcansg@gmail.com
 • Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH BUTITAN, 872/25/40 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ban Điều hành Mắt kính Titan