Tin tức & sự kiện

Chính sách quyền riêng tư cửa hàng Mắt kính Titan

1. Chính sách quyền riêng tư – Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên www.kinhcansg.com và Fanpage Kính Thuốc. Bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Kính thuốc cần thành viên cung cấp. Những thông tin này bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Đồng thời để Kính thuốc liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website. Tất cả nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ. Bao gồm dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời Kính thuốc. Về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Chính sách quyền riêng tư – Phạm vi sử dụng thông tin

www.kinhcansg.com và Fanpage Kính Thuốc sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Kính Thuốc

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Kính Thuốc có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Chính sách quyền riêng tư – Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kính Thuốc.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân. Bằng cách đăng nhập tài khoản, chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Kính Thuốc thực hiện.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Kính Thuốc. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Shop sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Kính Thuốc được cam kết bảo mật tuyệt đối. Tất cả theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Kính Thuốc. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi nào? Đó là khi có sự đồng ý khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công. Và điều đó dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên. Thì Kính Thuốc sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Ban quản lý Kính Thuốc yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Kính Thuốc không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.