Accede

600.000  450.000 

Gọng kính hình chữ nhật Accede truyền thống là vị cứu tinh của người cận thị độ cao, cận từ 5 độ trở lên, loạn từ 1.5 độ trở lên.

Zalo 2 Zalo 1 Facebook Gọi điện