Kiến thức sức khỏe

Cách Sử Dụng Kính Lão

Cách Sử Dụng Kính Lão. Hàng ngày biết đến kính cận, kính loạn, kính cận loạn, kính đọc sách hay gọi kính lão. Kính lão dùng như nào? Vì sao phải dùng kính lão, kính lão giúp mắt phần nào.

Hàng ngày thấy mắt nhìn xa không rõ, khám đo mắt biết bị cận. Hiểu rằng nhìn xa không rõ nhìn gần rõ là bị cận. Ngược lại nhìn xa rõ mà nhìn gần chữ nhỏ không thấy rõ. Đọc chữ xa không phải dùng kính. Mà sao bây giờ nhìn chữ nhỏ là để ra xa thấy rõ hơn. Ánh sáng đủ mạnh nhìn thấy được chữ trên báo. Hướng dẫn cho con học, chữ nhỏ trong sách là không còn thấy được.

"<yoastmark

Hiện tượng trên xảy ra đối với người lớn hơn 40 tuổi. Mức độ nhìn gần hạn chế, có kính trợ giúp thấy rõ hơn. Khám đo mắt cho độ chính xác từng bên. Mới bị thì đeo kính lão 1 độ để khi dùng đọc chữ, bỏ kính ra khi chạy xe. Chú ý không được dùng kính đọc chữ mà đeo chạy xe mắt sẽ không cho phép. Đeo như thế chưa đúng chức năng của kính, làm cho người đeo chống mặt, nhức đầu.

"<yoastmark

Cách Sử Dụng Kính Lão như thế nào?

Kính lão cho người trên 40 tuổi, đọc chữ nhỏ trong toa thuốc, trên báo, tem dán trên bao bì. Đọc với tốc độ vừa, khi hoàn tất sau thời gian 30 phút cho mắt nghỉ 30 giây. Thời gian nghỉ giúp mắt không bị mỏi, ít tăng độ và làm việc được nhiều hơn. Cách sử dụng kính lão như này không phải ai cũng biết để làm theo.

"<yoastmark

Làm kính lão chọn lựa gọng kính nhẹ, tròng kính trong suốt, hình ảnh rõ, không bị nhòe. Mắt kính lão sáng bảo vệ được lâu, dùng kính nhẹ dễ chịu. Kính lão nhiều người nghĩ đơn giản dùng kính nào rõ đeo, ít quan tâm mắt bên phải, bên trái. Có độ ráp riêng từng mắt, mỗi bên có độ sẽ khác và tâm mắt khác nhau. Đeo đúng độ mắt khỏe và dễ chịu, ít mỏi mắt, dùng lâu mắt cũng không bị tăng độ. Đây là phần quan trọng tại sao nhiều người có thể đọc sách nhiều khi lớn tuổi là vậy.

Bài viết liên quan