Kiến thức sức khỏe

Đeo Kính Cận Nhìn Gần Không Rõ

Đeo kính cận nhìn gần không rõ vì sao? Bình thường đeo kính cận nhìn xa và gần rõ. Lúc trẻ đeo kính nhìn xa gần đều rõ. Tới khi 40 tuổi nhìn gần không thấy, nhìn thấy phải nheo mắt lại. Còn nếu muốn nhìn rõ dễ chịu hơn phải bỏ kính ra. Bỏ kính ra nhìn dễ chịu hơn và rõ hơn là bị gì?

Đây là hiện tượng gặp ở người bị cận thời gian dài, liên tục đeo cận, loạn, nhìn xa rõ. Hàng năm khám mắt điều chỉnh số độ thay kính. Sau thời gian nhiều năm dùng kính, đến nay 40 tuổi vẫn dùng kính cận. Không có chuyện gì xảy ra nếu như đeo kính bình thường không thấy có thay đổi gì.

Đeo Kính Cận Nhìn Gần Không Rõ

Đeo Kính Cận Nhìn Gần Không Rõ

Đeo kính cận nhìn gần mờ do tới tuổi các tế bào bắt đầu sự thay đổi về sinh học. Tuổi 40 bắt đầu có sự lão hóa xảy ra đó là bình thường. Người bình thường tuổi này phải đeo kính đọc chữ, hay kính nhìn gần. Nơi gọi là kính làng để được nhìn thấy rõ hơn ở khoảng cách 35 cm. Đến tuổi chúng ta phải dùng thêm kính lão, hỗ trợ cho mắt rõ như người bình thường chưa đeo. Gọi chung là kính lão, kính trợ giúp khi nhìn gần đọc chữ.

Đeo Kính Cận Nhìn Gần Không Rõ cách khắc phục

Trường hợp người bị cận mới thấy mờ, đi khám và đo mắt. Chuyên gia sẽ điều chỉnh số độ cho người đeo dễ dàng và phù hợp với công việc. Nếu công việc không cần thiết nhìn xa, nhìn gần, người khám sẽ đưa ra số độ phù hợp. Cho đeo kính nhìn xa cũng rõ mà nhìn gần cũng rõ, chỉ đeo một kính là được.

Đeo Kính Cận Nhìn Gần Không Rõ

Đeo Kính Cận Nhìn Gần Không Rõ

Còn trường hợp người dùng muốn làm kính xa gần cho rõ. Làm đúng số độ của kính nhìn xa và đúng số độ nhìn gần như bình thường. Cần cắt kính đa tròng, kính đa tròng nhìn xa, nhìn gần đều rõ trên một kính. Kính đa tròng cần được khám tư vấn bởi chuyên môn cao, khả năng dùng kính đa tròng khó.

Bài viết liên quan